Hôm qua, môn cầu mây với nội dung hoop (đá vòng tròn tính điểm đưa cầu vào rổ trên cao giữa 5 VĐV trong thời gian 30 phút) đã khởi tranh vòng loại xếp hạng vị trí .