Mọi công sức và nỗ lực cầu hôn của Cameron Ross cuối cùng cũng được đền đáp bằng cái gật đầu của bạn gái McKenzie Parker.

Video: Chàng trai cầu hôn bạn gái từ trực thăng: