(VTC News) - Các giáo viên của một trường Trung học tại Philippines đang điên đầu sau khi một cậu học trò tiết lộ rằng "em có 40 tên".

Hùng Phú