Nguồn thu chính của Cầu đường CII là hoạt động thu phí. Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động này lên tới 64,7%. Liên tục mở rộng quy mô tài sản, hiện tổng tài sản của Cầu đường CII đã tăng lên 8.152 tỷ đồng.

Cau duong CII lai rong quy 3 dat 197 ty dong, gap 4,8 lan cung ky - Anh 1

CTCP Cầu đường CII (mã LGC-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh quý III tăng 63%, lên 122 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 42% lên 54%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Cầu đường CII đạt 287 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu thu phí đạt 190,6 tỷ đồng, chiếm 66% doanh thu. Đây cũng là mảng hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cao, lên tới 64,7%.

Cùng với đó, hoạt động tài chính cũng giúp công ty này thu về 403 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Lãi tiền gửi cao gấp 5 lần cùng kỳ, lên 62 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây vẫn không phải khoản doanh thu tài chính lớn nhất. Cầu đường CII thu về 83 tỷ đồng từ lãi trả chậm dự án Cầu Sài gòn, 104,8 tỷ đồng lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng BOT, BT và 138 tỷ đồng điều chỉnh giá phí của phần vốn góp theo giá trị hợp lý tại ngày mua Cty Rạch Miễu.

Cau duong CII lai rong quy 3 dat 197 ty dong, gap 4,8 lan cung ky - Anh 2

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý III của Cầu đường CII đạt 219 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 361,5 tỷ đồng, tăng 6,4% cùng kỳ. Dù lợi nhuận tăng nhưng EPS 9 tháng đầu năm giảm 57%. Nguyên nhân là do trong năm 2015, Cầu đường CII đã có đợt tăng vốn mạnh.

Tổng tài sản của Cầu đường CII đến cuối quý III là 8.152 tỷ đồng. Trong đó, tài sản vô hình (phần lớn là quyền thu phí giao thông) hơn 1.500 tỷ dồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 2.928 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, Dự án BOT Ninh Thuận.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp này khá lớn, hơn 800 tỷ đồng. Đồng thời, Cầu đường CII cũng có khoảng 2.000 tỷ đồng phải thu ngắn và dài hạn. Trong đó, phải thu UBND Tp. HCM gần 380 tỷ đồng đầu tư dự án cầu Sài gòn, phải thu lãi bảo toàn vốn chủ Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội 459 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả hiện đang chiếm 64,4% tổng nguồn vốn. Vay và nợ ngân hàng ngắn và dài hạn lên tới 4.520 tỷ đồng, trong đó 525 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.995 tỷ đồng vay dài hạn.