Trả lời những câu hỏi để xem bạn hiểu tình hình làng game tuần qua như thế nào nhé.

EA sẽ không sản xuất game cho hệ máy nào trong thời gian tới?

A. PS3.
B. WiiU.
C. Nintendo 3DS.

* Click vào các phương án trên để trả lời. Nếu đúng, sẽ được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo.

Bảo Nam