Trả lời 5 câu hỏi để xem bạn hiểu tình hình làng game tuần qua như thế nào.

Kiếm Hiệp Hành có "gốc gác" từ webgame nào đã phát hành tại VN?

A. Cổ Kiếm.
B. Loạn Tam Giới.
C. Cả 2 trò chơi này.

* Click vào các phương án trên để trả lời. Nếu đúng, sẽ được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo.

V.H.