(HNMĐT) - Tôi gặp Nguyễn Quốc Toản trong một buổi giới thiệu về du học Pháp do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức cuối tháng 8/2007 tại trường Đại học Giao thông vận tải.