- Theo The Washington Post, tới ngày bầu cử, một cậu bé mắc chứng bại não nghiêm trọng đã được gặp mặt hai trong số những nhân vật đối lập nhất trong mùa tranh cử này - ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và Tổng thống Obama và trải nghiệm của cậu bé với hai người họ sẽ khác nhau một trời một vực.

Theo The Washington Post