Phan Trọng Hiếu, lớp 8/7 trường THCS Nguyễn Trãi (H.Đại Lộc, Quảng Nam) mất đôi tay do tai nạn bom mìn đã 3 năm nay. Người thân của em đã cắt một đoạn ống nhựa rồi khoan lỗ nhỏ vừa với đường kính cây bút để cho Hiếu viết bài. Hiếu vẫn đến lớp giống bạn bè cùng trang lứa và viết tiếp ước mơ cuộc đời bằng cách cắm bút vào ống nhựa thay đôi tay...