Sau chuyến đi công tác, anh ấy về nhà và chúng tôi lại cùng “vui vẻ” nhưng chàng không thể cương cứng.