(Lam me) - Một bản nhạc khó như "Turkish March" của W.A. Mozart, đã được bé Nguyễn Hữu Gia Bách, 8 tuổi chơi rất 'phiêu' và hay.