Sáng 27-10, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Olivier Lefebve - Tùy viên Cảnh sát Pháp.