Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày lực lượng CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018), CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt vào sáng 7-8.