CĐT

CATP Da Nang la mot trong 2 don vi dat Chi so cai cach hanh chinh xuat sac - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Tại Hà Nội ngày 17-10 Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong CAND và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2016-2020.

Năm 2016 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức xác định Chỉ số CCHC trong toàn lực lượng; giá trị trung bình trong công tác CCHC của CA các đơn vị, địa phương ở mức tương đối cao (77,35%). Trong đó, 2 địa phương có Chỉ số CCHC đạt kết quả xuất sắc là CA tỉnh Nghệ An và CATP Đà Nẵng; 53 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt; 23 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 25 đơn vị, địa phương ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp đã trình bày tóm tắt một số nội dung cơ bản trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về CCHC giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của giai đoạn 2011-2015 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS CAND; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Quan tâm gắn kết công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng, tăng cường trách nhiệm của CA các đơn vị, địa phương đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC.