Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu sẽ bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Đây là nội dung quan trọng mà Bộ Tài chính đưa ra tại Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm năm 2020.

Cat giam 10% chi phi tuan thu thu tuc hanh chinh - Anh 1

Mục tiêu của Bộ Tài chính là đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm.

Bộ Tài chính quyết tâm trong hai năm 2016-2017 và định hướng đến 2020 bảo đảm đạt mức trung bình của các nước ASEAN 4 trong lĩnh vực thuế hải quan.

Bên cạnh đó, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được rút ngắn thời gian tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% xuống còn 15% đến hết năm 2016.

Đặc biệt, sẽ bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Lệ Thúy