(VietNamNet) - Trong cơn say, kẻ nát rượu Trần Trúc Giang (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã cắt cổ vợ, mẹ vợ và bắt con trai mới 25 ngày tuổi làm con tin!