Chỉ vì câu nói, Trẻ về lấy hung khí đến và giết hại dã man hai cô gái trong nhà trọ.