Đối với phim nước ngoài, nhân vật là quan trọng nhất, nên bất kể là ai, người đó phải hợp vai từ ngoại hình đến diễn xuất.