Hanoinet - Đó là thời kỳ 1972-1986. Nhắc đến tuổi ấu thơ, khu phố Castellane trở thành một ký ức đẹp và sống động trong tôi. Quảng trường Tartane ở khu phố Castellane (Marseille) là nơi tôi bắt đầu làm quen với trái bóng tròn…