TCT có mức chi trả cổ tức khá cao trong nhiều năm qua, bình quân khoảng 40%/năm.

Cap treo Nui Ba Tay Ninh thong qua tam ung co tuc dot 1 ty le 17% - Anh 1

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016. Theo đó, HĐQT đã thống nhất thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 với mức 17%/ vốn điều lệ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, TCT ghi nhận 128 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, do giá vốn giảm mạnh giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 70 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó thì TCT đạt 97% kế hoạch doanh thu và vượt 12% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, TCT có vốn chủ sở hữu 267 tỷ đồng, trong đó có hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong khi đó, TCT cũng đang sở hữu 157 tỷ đồng tiền và tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng đồng thời không có nợ vay.