Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Bộ Y tế tổ chức cuộc vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hơn 3.500 trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, nhằm giúp các em có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ sức khỏe.