(ATPvietnam.com) -Ngày 18/04/2008, TTGDCK Hà Nội đã ký quyết định cho cổ phiếu của CTCP Cáp Sài Gòn được niêm yết trên HASTC.