Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP – NHỰA VĨNH KHÁNH - Trụ sở chính: Ấp Châu Thới, xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Số điện thoại: (0650) 3 751 501 – Fax: (0650) 3 751 699 - Website: www.vcom.com.vn / www.vinhkhanh.com.vn - Giấy chứng nhận ĐKKD: số 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/06/2003; Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 10/03/2010. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Tổng số lượng niêm yết: 13.000.000 cổ phiếu (mười ba triệu cổ phiếu) - Tổng giá trị niêm yết: 130.000.000.000 VND (một trăm ba mươi tỷ đồng) - Ngày chốt danh sách cổ đông: trước 15h ngày 30 tháng 09 năm 2010. Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt danh sách cổ đông và nộp lưu ký chứng khoán