Tình hình xả điều tiết các hồ thủy điện của Tập đoàn EVN được cập nhất lúc 12h00 ngày 03/11/2016 như sau:

Cap nhat tinh hinh xa lu tai cac ho thuy dien cua EVN - Anh 1

STTHồ thủy điệnMực nước thượng lưu/MNDBT
(m)Mực nước thượng lưu 0h00 1/11
(m)Lưu lượng nước về (m 3 /s)Lưu lượng xả (m 3 /s)Lưu lượng chạy máy
(m 3 /s)Tổng lưu lượng về hạ du
(m 3 /s)Thẩm quyền ban hành lệnh vận hành giảm đón lũ
1Sông Bung 4218,015/
222,5
213,3310246,6168414,6BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam
2Sông Tranh 2169,53/175
149,53975.73153,28208361,28BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam
3Vĩnh Sơn A775,8/775769,74683913.252.2Tràn tự do
4Sông Ba Hạ104/105101,9675607.0004007.400BCH PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên
5An Khê429,26/429428,6414810048100BCH PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai
6Đơn Dương1042,24/10421041,4356125300300BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng
7Đại Ninh879,29/880879,210355100100BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng

>>> Hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 200 m3/s xuống sông sài Gòn

>>> Phú Yên: Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 9.000 m3/giây