Cập nhật lãi suất gửi tiền VND cá nhân và doanh nghiệp tại các ngân hàng trong tháng 11/2016.

Cap nhat lai suat cac ngan hang thang 11/2016 - Anh 1

Lãi suất ngân hàng tháng 11/2016

BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND (CÁ NHÂN)

Cap nhat lai suat cac ngan hang thang 11/2016 - Anh 2

Cap nhat lai suat cac ngan hang thang 11/2016 - Anh 3

BẢNG LÃI SUẤT VAY VỐN DÀNH CHO CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP

Cap nhat lai suat cac ngan hang thang 11/2016 - Anh 4

Lưu ý: Lãi suất các ngân hàng hiện nay đang thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp các ngân hàng để có mức lãi suất cập nhật nhất.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/cap-nhat-lai-suat-cac-ngan-hang-thang-112016-c32101.html