Giá thép sáng nay trên sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục tăng 1,85% so với ngày hôm qua, tính chung cả tuần giá thép tăng 1,85%. Giá đồng và giá kẽm đã tăng liên tục trong cả tuần, giá cao su giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Cap nhat gia hang hoa cac mat hang co ban ngay 25/11/2016 - Anh 1

Ghi chú: Giá thép được lấy theo số liệu giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn 1 tháng giao dịch trên sàn Thượng Hải (tính theo tỷ giá 1 USD = 6,92 nhân dân tệ)

Cap nhat gia hang hoa cac mat hang co ban ngay 25/11/2016 - Anh 2

Biểu đồ giá hợp đồng tương lai thép thanh kỳ hạn 1 tháng giao dịch trên sàn Thượng Hải (đơn vị: nhân dân tệ)