Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có quyết định xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Bắc Giang năm 2016.

Cap gan 1,47 nghin tan gao du tru cho nguoi dan tu nguyen trong rung - Anh 1

Số gạo sẽ được cấp cho người dân từ nay đến 31-12-2016. Ảnh: internet.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc xuất cấp không thu tiền 1.466,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển giao gạo tại trung tâm huyện Lục Ngạn để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn có kế hoạch kịp thời giao gạo tới các đối tượng được hỗ trợ; bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo đúng quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận đến ngày 31-12-2016.

H.Vân