Đã có những trường hợp kẹt xe nên “kẹt” luôn cả sinh mạng bệnh nhân. Có mặt nhiều ngày tại khoa Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), nơi người dân thành phố quen gọi là Trung tâm Cấp cứu 115, PV Thanh Niên đã ghi lại những điều tai nghe mắt thấy.