(VEN) - Ngày hôm nay 26/11/2009, tại Uông Bí, chứng chỉ nghiệm thu đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 cấp cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ( LILAMA)- nhà thầu EPC thực hiện dự án.

Chứng chỉ này chứng nhận rằng nhà thầu LILAMA đã hoàn thành công tác thiết kế (E), cung cấp thiết bị (P) và lắp đặt chạy thử (C) công trình đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng số 190503/EVN- LILAMA ký ngày 19/5/2003 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Hợp đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn đã chấp nhận nghiệm thu công trình, bàn giao đưa công trình vào vận hành thương mại và giao Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy bắt đầu từ 0h ngày 27/11/2009 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn. Tổng thầu LILAMA sẽ chịu trách nhiệm bảo hành công trình theo đúng các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng EPC. Ngọc Mai