Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ cấp biển hiệu cho phương tiện thủy của các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Cap bien hieu cho phuong tien thuy cho du khach - Anh 1

Ảnh minh họa

Nội dung này được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, biển hiệu sẽ được Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho phương tiện thủy của các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Thời hạn biển hiệu của phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch là 5 năm, kể từ ngày cấp và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện thủy.

Hồ sơ cấp biển hiệu gồm có: Giấy đề nghị cấp biển hiệu phương tiện thủy theo mẫu; 01 bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc 01 bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực; 01 bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc 01 bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch của người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch còn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch, Thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Sở Giao thông vận tải cấp biển hiệu cho phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch). Việc trả kết quả cấp biển hiệu được thực hiện trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua mạng bưu chính.

Thông tư nêu rõ, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bị thu hồi biển hiệu trong các trường hợp sau: a- Phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch bị tai nạn giao thông mà không còn đảm bảo trạng thái kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện bị thu hồi; b- Cho mượn biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch đã được cấp.

Sở Giao thông vận tải nơi thu hồi biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) về việc thu hồi biển hiệu.

Ngoài ra, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa phải gắn biển hiệu tại nơi dễ thấy trên phương tiện. Không dùng biển hiệu của phương tiện này gắn cho phương tiện khác. Bên cạnh đó, bố trí, sắp xếp cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch tham gia tập huấn nghiệp vụ du lịch theo quy định; sử dụng người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy đã được tập huấn nghiệp vụ du lịch.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2016.

Minh Minh

Share on Tumblr