QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền 1.528 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân hai tỉnh Sơn La và Quảng Trị.

Theo đó, tỉnh Sơn La được cung cấp 1.158 tấn gạo, tỉnh Quảng Trị được cung cấp 370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói giáp hạt cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Sơn La, Quảng Trị sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng đến nhân dân. Trường hợp tiếp tục khó khăn, các tỉnh cần báo cáo tới các Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

THÙY LÂM