Thời gian này, ca sĩ Cao Thái Sơn vô cùng bận rộn với lịch làm việc rất căng: sáng đến trường ...