Khi hát bài Anh Đã Sai - CTS đã bật khóc trước hàng ngàn khán giả.

Thật tội nghiệp - dù sao, đó cũng là một nỗi đau!

chichchoe