Dự kiến khoảng tháng 5-2009, Khách sạn Sheraton Hotel - Spa Nha Trang do Tập đoàn Sheraton đầu tư xây dựng sẽ được đưa vào hoạt động.