- Có chuyện “GS đứng lên bàn chửi nhau với học viên”. Một ông sinh năm 1986 mà đã là GS danh dự Hoa Kỳ, Cử nhân Hàn Quốc học, hiện là Hiệu trưởng Học viện Kinh tế sáng tạo. Có biết gì về ông cụ non GS này và cái học viện đó không?

Cao hon nguoi thuong! - Anh 1

- Thú thật là chưa bao giờ tớ nghe ở nước ta lại có cái “Học viện Kinh tế sáng tạo”. Còn chuyện “GS chửi nhau” thì được biết là có một học viên nộp 100 triệu đồng để sang Hàn Quốc du học qua môi giới của “Học viện Kinh tế sáng tạo”, mãi không được sang xứ Kim Chi, bèn đến đòi tiền, thế là chửi nhau. Những chuyện lừa đảo kiểu này đâu có là chuyện hiếm. Chỉ tiếc là đã lộ ra vào lúc này không hay.

- Sao không hay?

- Vừa qua đã có 65 GS và 638 PGS mới phong.

- Thì có sao? Việc Nhà nước khác với việc (có thể) tự nhận, tự phong.

- Đúng là thế. Nhưng nhân vụ “GS danh dự Hoa Kỳ”, báo chí lại đưa ra số liệu Việt Nam đã có 100.000 thạc sĩ, 9.000 GS và Phó GS. Đó là điều đáng mừng cho lực lượng trí thức khoa học nước nhà, nhưng lại có ý kiến cho rằng hầu hết kinh tế Việt Nam là nhập ngoại công nghệ, chuyên gia nước ngoài nhiều hơn...

- Hàng ngoại tốt hơn hàng nội vì họ phát triển trước mình, tội gì không nhập. Còn các nhà khoa học của ta làm được gì thì quý, chưa làm được gì thì ít ra các bác trình độ cũng cao hơn người thường!

LÝ SINH SỰ