Sở KH&CN Cao Bằng vừa kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm nano kim loại trong xử lý hạt giống nhằm kích thích tăng trưởng, tăng năng suất ngô trên địa bàn.

Cao Bang tang nang suat ngo bang san pham nano - Anh 1

Ruộng ngô thí nghiệm trồng bằng hạt giống xử lý nano.

Đề tài do Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì.

Theo đó, đề tài đã được triển khai đúng nội dung, tiến độ đề ra, cụ thể: Đã chế tạo các chế phẩm nano kim loại Fe0, Cu0, Co0; xử lý hạt giống ngô bằng nano kim loại và lập quy trình xử lý, trồng thử nghiệm tại huyện Hà Quảng để đánh giá hiệu quả kích thích tăng trưởng, tăng năng suất ngô khi hạt giống được xử lý bằng nano kim loại Fe0, Cu0, Co0.

Kết quả, cây phát triển nhanh, khỏe ở giai đoạn cây con, ít bị sâu bệnh hại, bắp ngô đều, hạt chắc mẩy, đặc biệt lá bi bao kín bắp nên ít bị sâu, mọt.

Thùy Yên