Cao Bằng nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng phục tráng bảo tồn và phát triển giống quýt đặc sản Trà Lĩnh”.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng phục tráng bảo tồn và phát triển giống quýt đặc sản Trà Lĩnh, Cao Bằng”.

Ông Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Cao Bang: Bao ton va phat trien giong quyt dac san Tra Linh - Anh 1

Sở KH&CN Cao Bằng nghiệm thu đề tài bảo tồn và phát triển giống quýt đặc sản Trà Lĩnh. Ảnh Sở KH&CN CB

Đề tài do Viện Bảo vệ thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện. Sau 3 năm thực hiện (từ năm 2013), đề tài đã hoàn thành các nội dung theo mục tiêu, cụ thể đưa ra như điều tra hiện trạng cây quýt Trà Lĩnh và xác định được các yếu tố hạn chế trong sản xuất. Đồng thời, đề tài đã chọn được 4 cây mẹ đầu dòng và tiến hành vi ghép đỉnh sinh trưởng, tạo 50 cây quýt cung cấp mắt ghép S1 sạch bệnh.

Ngoài ra, đề tài xây dựng được mô hình trồng mới, thâm canh và quản lý dịch hại, với quy mô 0,5ha/ 01 mô hình, cây sinh trưởng phát triển tốt không bị tái nhiễm bệnh. Khôi phục vườn sản xuất quýt Trà Lĩnh kém hiệu quả, với diện tích 0,5 ha, qua theo dõi cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, hiệu quả kinh tế tăng 22% so với ban đầu. Tập huấn chuyển giao công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng cho 5 cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh quản lý dịch hại cho gần 200 lượt người dân.

Hội đồng đã thảo luận, đánh giá nhóm thực hiện đã tiến hành nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng, có trách nhiệm vì vậy đã đạt kết quả nghiên cứu đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhóm thực hiện đã đưa ra các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, có tính khoa học. Giúp cho người dân tham gia thực hiện đề tài nắm được các kỹ thuật cơ bản, trong việc trồng, chăm sóc cây quýt và chủ động trong việc áp dụng kỹ thuật trồng, quản lý phòng trừ dịch hại … góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân địa phương.

Hội đồng nghiệm cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiến hành chuyển giao công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng để nhân giống cam, quýt cho cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Cao Bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc chủ động nguồn cây giống cung cấp cho sản xuất.

Đề tài "Phục tráng, bảo tồn và phát triển giống quýt đặc sản Trà Lĩnh" được triển khai tại xã Quang Hán, Cao Chương và thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh). Đề tài phục tráng giống quýt đặc sản Trà Lĩnh bằng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng, trồng mới 1,5 ha vườn quýt sạch bệnh (1.200 cây quýt xen 270 cây ổi), cải tạo 0,5 ha vườn quýt kém hiệu quả và sản xuất 7.500 cây giống quýt Trà Lĩnh, 1.800 cây ổi trồng xen đáp ứng yêu cầu trồng 10 ha quýt tập trung.

Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Đức Mậu (T/h)