Được biết, tình trạng cá chết nhiều bất thường ở Hồ Tây xuất hiện từ chiều 1/10.

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 1

[ẢNH] Cảnh vớt cá chết nổi trắng "chưa từng có" ở Hồ Tây

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại chiều nay (2/10) ở Hồ Tây :

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 2

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 3

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 4

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 5

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 6

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 7

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 8

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 9

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 10

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 11

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 12

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 13

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 14

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 15

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 16

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 17

Canh vot ca chet noi trang 'chua tung co' o Ho Tay - Anh 18

theo Trí Thức Trẻ