Người phụ nữ nhảy trên tầng cao xuống rơi trúng tấm gỗ ván 3 nam cảnh sát đã giăng sẵn bên dưới khiến tấm ván vỡ đôi.Sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

Theo VTC, Live Leak