Dù yêu hay ghét Trung Quốc, bạn cũng không thể phủ nhận một điều: thưởng thức phong cảnh mùa thu diễm lệ ở Trung Quốc là rẻ nhất. Mà Vạn Lý Trường Thành và Vườn quốc gia Kanas là hai địa điểm ngắm cảnh mùa thu tốt nhất.

Vạn Lý Trường Thành - Bắc Kinh

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 1

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 2

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 3

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 4

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 5

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 6

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 7

Vườn quốc gia Kanas - Tân Cương

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 8

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 9

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 10

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 11

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 12

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 13

Canh sac mua thu diem le o Trung Quoc - Anh 14

Sa Mộc (Theo Xihua/Chinadaily)