Vừa qua, nhóm Công tác môi trường (EWG), một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cho biết các chuyên gia đã tìm thấy trong thành phần của 15 nhãn sữa bột cho trẻ sơ sinh tại Mỹ có chứa hóa chất perchlorate, một chất ôxi hóa có trong nhiên liệu cứng được sử dụng trong các chất gây nổ.