Quy định biển hiệu trên tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn bán ế ẩm. Nhiều người thậm chí còn không nhận diện được cửa hàng của mình.

Đức Phạm