Hơn 15 năm nay, người dân phường Hương Sơ (TP Huế) phải sống chung với mùi hôi thối tỏa ra từ lò giết mổ gia súc trên địa bàn.

Phạm Trường