Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tư, Cánh đồng bất tận của Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ thu hút khán giả ngay từ đầu.