VIT - Hôm 30/03, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, cánh cửa hội đàm giữa chính phủ Trung Quốc và Đạt Lai Lạt Ma luôn rộng mở.