Đến con vẹt nó cũng không thèm, cảm xúc thay đổi 180 độ khi nhìn thấy tiền...

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 1

Canh cua củ cải mộc nhĩ súp lơ xanh đây nhé. Ai bảo thế này là sai nào?

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 2

Trai nó có bạn trai cả rồi, thôi cứ FA đi gái ạ.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 3

Mèo đã được sạc đầy.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 4

Cảm xúc thay đổi 180 độ khi nhìn thấy tiền.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 5

Tui ngủ cũng là có mục đích cả đấy.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 6

Trời lạnh quá, đi tắm cũng phải đắp chăn cho ấm.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 7

Hồ tắm nước nóng giữa thiên nhiên.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 8

Vừa giặt thảm vừa làm đệm nước chơi sướng nhé.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 9

Thử cảm giác ngủ trong bụi hoa xem nó như nào.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 10

Nữ hiệp vác vũ khí hành tẩu giang hồ.

Canh cua cu cai moc nhi sup lo xanh - Anh 11

Bộ tứ quyền lực đang triệu hồi ác quỷ.