Trong quan niệm của nhiều người, người nước ngoài đến Việt Nam là những người có tiền. Vì thế, khi thấy người nước ngoài xuất hiện, ít ai nghĩ rằng đó lại là một kẻ cướp, hoặc một tên trộm siêu hạng để phòng tránh...