NDĐT- Hiện Trung tâm bảo trợ xã tỉnh Tuyên Quang đang nuôi dưỡng, chăm sóc 64 trẻ em bị bị bỏ rơi, trong đó có bảy em thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bố, mẹ bị mất sớm, còn lại 57 em bỏ rơi ngay từ khi mới sinh.