Tiếng còi hú vang cảnh báo người dân di chuyển đến nơi cao và vào sâu trong đất liền để tránh động đất, sóng thần.

Minh Anh