Giadinh.net - Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã chính thức đưa ra lời cảnh báo dùng biện pháp quân sự với ...